Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) «СМЕРЧ» ՀՐԹԻՌԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼԸ` ՀԱՅՈՑ ԶԻՆՈՒԺԻ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՐԵՎՈՐ ՔԱՅԼSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: National army, News, Spotlight, Region


10/06/2011