Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

(Հայերեն) ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐԱԾ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՅՑԸ ԱՖՂԱՆՍՏԱՆSorry, this entry is only available in Հայերեն.

Category: #48 (964) 6.12.2012 – 12.12.2012, Military-Political


07/12/2012