Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

Սոցիալ-իրավական

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԱՌՈՂՋԱՐԱՆՈՒՄ

Դժվար է խոսքերով արտահայտել գեղեցկությունն այն բնապատկերի, որ բացվում է աչքիդ առաջ. մշտադալար ծառեր, բազմագույն ծաղկաթմբեր։ Առողջարանի հոյակերտ շենքը՝ կառուցված անցյալ դարի 60-ականներին, իր ինքնատիպ ճարտարապետական լուծումով հրաշալիորեն ներդաշնակում է շքեղ բնությանը։

Զինծառայողների իրավական դաստիարակությունը զինվորական կարգապահության ամրապնդման ուղղությամբ տարվող իրավական միջոցառումների կարևոր տեսակներից է: Հանդիսանալով զինծառայողների հետ տարվող դաստիարակչական աշխատանքների տարատեսակ, այն միաժամանակ ունի իր առանձնահատկությունները: Իրավական դաստիարակությունը նպատակաուղղված է զինծառայողների մոտ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց իրավունքների ու պարտականությունների իմացության աստիճանի բարձրացմանը, իրավագիտակցության խորացմանը, իրավական մշակույթի ձևավորմանը և հնարավոր իրավախախտումների կանխարգելմանը:

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնադրության համաձայն, զինվորական կարգապահությունը յուրաքանչյուր զինծառայողի կողմից ՀՀ Սահմանադրությամբ, կարգապահական կանոնադրության, ՀՀ այլ օրենքներով, զինված ուժերում գործող կանոնագրքերով, ինչպես նաև հրամանատարների` իրենց լիազորությունների շրջանակներում տված հրամաններով uահմանված պարտականությունների և կարգուկանոնի խuտիվ ու ճշգրիտ պահպանումն է:

Զինված ուժերում առկա հարաբերությունները կարգավորող իրավանորմերի հանդիպում ենք հին աշխարհի տարբեր պետությունների, այդ թվում՝ պատմական Հայաստանի իրավունքի աղբյուրներում:
Ժամանակակից աշխարհում զինված ուժերը կազմում են ցանկացած ժողովրդավարական պետության և հասարակության բաղկացուցիչ մասը:

ԲՈՒՀ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼՈՒ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման համաձայն` հաստատվել է ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգը, և ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 686-Ն որոշումը:

Ամուսինս ինձ հաճախակի ծեծի է ենթարկել, որի պատճառով որոշել եմ նրանից ամուսնալուծվել: Ներկայումս նա ինձ հասցրած մարմնական վնասվածքների համար պատիժը կրում է ուղղիչ քրեակատարողական հիմնարկում: Կարո՞ղ եմ ես ամուսնալուծվել` առանց ամուսնուս համաձայնության:

«Լույս» ՍՊԸ -ի վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվեց «Լույս» ԲԲԸ -ն: Նոր ստեղծվող իրավաբանական անձի պետական գրանցում իրականացնելու նպատակով իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնին են ներկայացնում հիմնադիրների լիազորված անձի դիմումը, կանոնադրության երկու օրինակ և բաժանիչ հաշվեկշիռը: Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումը գտնելով, որ օրենքով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը չեն ներկայացվել, պետական գրանցումը մերժել է: Պետռեգիստրը ճի՞շտ է վարվել, թե՞ ոչ: