Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

Սոցիալ-իրավական

ԵՐԿՈՒՍՆ ԷԼ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԵՑԻՆ

2011թ. մայիսի 8-ին N զորամասի հրամանատարության կողմից հրաման էր արձակվել ժամը 10-ին գնդի շարահրապարակում զորամասի ողջ անձնակազմով շարային ստուգատես անցկացնելու մասին։ Նույն օրը ժամը 08-ի մատույցներում հրաձգային գումարտակի ականանետային դասակի հրամանատար, ավագ լեյտենանտ Գաբրիել Աղաջանյանը, ի կատարումն նշված հրամանի, իր ենթակայությամբ գործող ականանետային, հակատանկային և կապի դասակների անձնակազմերին հրաման է տվել շարվել՝ շարքով շարահրապարակ գնալու համար։ Դասակների անձնակազմերը՝ բացառությամբ կապի դասակի ժամկետային զինծառայող, շարքային Արարատ Խաչիկյանի, շարվել են։

100 ՏՈԿՈՍԱՆՈՑ ԱՐԴԱՐԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ

Զինվորական կարգապահության վերաբերյալ մեր խոսակցության նյութը վերաբերում է իրավապահ մարմինների գործունեությանը, մասնավորապես` հրամանատարներին օգնելու գործում կարգուկանոնի պահպանման և անպատժելիության մթնոլորտի վերացման տեսակետից նրանց կողմից իրականացվող աշխատանքին (հակաիրավական դրսևորումների պատճառների ու պայմանների, հակահասարակական հայացքների և մերժելի սովորույթների, զանցանքների և հանցանքների ժամանակին բացահայտում, իրավախախտումներ կատարած անձանց հայտնաբերում, մեկուսացում, պատժում, վերադաստիարակում):

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԱՌՈՂՋԱՐԱՆՈՒՄ

Դժվար է խոսքերով արտահայտել գեղեցկությունն այն բնապատկերի, որ բացվում է աչքիդ առաջ. մշտադալար ծառեր, բազմագույն ծաղկաթմբեր։ Առողջարանի հոյակերտ շենքը՝ կառուցված անցյալ դարի 60-ականներին, իր ինքնատիպ ճարտարապետական լուծումով հրաշալիորեն ներդաշնակում է շքեղ բնությանը։

Զինծառայողների իրավական դաստիարակությունը զինվորական կարգապահության ամրապնդման ուղղությամբ տարվող իրավական միջոցառումների կարևոր տեսակներից է: Հանդիսանալով զինծառայողների հետ տարվող դաստիարակչական աշխատանքների տարատեսակ, այն միաժամանակ ունի իր առանձնահատկությունները: Իրավական դաստիարակությունը նպատակաուղղված է զինծառայողների մոտ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց իրավունքների ու պարտականությունների իմացության աստիճանի բարձրացմանը, իրավագիտակցության խորացմանը, իրավական մշակույթի ձևավորմանը և հնարավոր իրավախախտումների կանխարգելմանը:

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնադրության համաձայն, զինվորական կարգապահությունը յուրաքանչյուր զինծառայողի կողմից ՀՀ Սահմանադրությամբ, կարգապահական կանոնադրության, ՀՀ այլ օրենքներով, զինված ուժերում գործող կանոնագրքերով, ինչպես նաև հրամանատարների` իրենց լիազորությունների շրջանակներում տված հրամաններով uահմանված պարտականությունների և կարգուկանոնի խuտիվ ու ճշգրիտ պահպանումն է:

Զինված ուժերում առկա հարաբերությունները կարգավորող իրավանորմերի հանդիպում ենք հին աշխարհի տարբեր պետությունների, այդ թվում՝ պատմական Հայաստանի իրավունքի աղբյուրներում:
Ժամանակակից աշխարհում զինված ուժերը կազմում են ցանկացած ժողովրդավարական պետության և հասարակության բաղկացուցիչ մասը:

ԲՈՒՀ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼՈՒ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման համաձայն` հաստատվել է ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգը, և ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 686-Ն որոշումը: