Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

#29 (1300) 31.07.2019 – 6.08.2019

ԵՐԳԸ

1992 թ. ամառվա հունիսը վախի ժամանակ էր։ Մեծ ու փոքր փախչում էին։ Շահումյանից մինչեւ Մարտակերտի շրջան անտառներում մոլորված, ճանապարհը կորցրած մարդիկ էին թափառում։ Կամավորական ջոկատը, շրջապատումից խույս տալով, նույնպես թաքնվել էր անտառներում։

Ի՞ՆՉ Է ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԶԵՆՔԸ

Կենսաբանական զենքերը կենսաբանական միջոցներով լիցքավորված հատուկ զինամթերքներ ու մարտական սարքեր են՝ դրանք իրենց նպատակակետին հասցնելու միջոցներով: Նախատեսված են մարդկանց, գյուղատնտեսական կենդանիների եւ կուլտուրաների զանգվածային ոչնչացման համար: