Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀՀ կառավարության 2019թ. նոյեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետու­թյան պաշտպանությանը մասնակցած անձանց մար­տա­կան գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տալու կարգը սահմանելու մասին» N 1664-Ն որոշմամբ ձևավորվող Միջգերա­տես­չական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու են մարտական գործողությունների մաս­նա­կիցների հարցերով զբաղվող հասարակական կազնակերպությունների 3 ներկա­յա­ցուցիչներ:

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվե­լու նպատակով անհրաժեշտ է մինչև դեկտեմբերի 6-ը սահմանված ձևաչափով դիմում ներկայացնել ՀՀ պաշտպանության նախարար – Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահի անունով:

Խորագիր՝ Նորություններ


02/12/2019