Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՈՉ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸ



ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ՝  ՆՎԻՐՎԱԾ ՈՉ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸՀՀ զինված ուժերի 2019թ. պատրաստության պլանի համաձայն՝ ՀՀ ԶՈՒ ԱՀՏԱ վարչության պետի ղեկավարությամբ, վարչության սպաների, զորամիավորումների, զորամասե­րի հրամանատարների՝ ԲՀԱ գծով տեղակալների, ավագ սպա-իրավաբանների մասնակցու­թյամբ մայիսի 10-ին ՀՀ ՊՆ վարչական համալիրում անցկացվել է «Զինծառայողների միջև ոչ կանոնա­գրքային փախհարաբերություններին նպաս­տող պայմանները և դրանց կանխարգել­ման ուղիները» թե­մա­­յով կոնֆերանս:

Կոնֆերանսի ընթացքում հանգամանալից վերլուծվել են առօրյա ծառայու­թյան ու մարտական հերթապահության ժամանակ զինծառայողնե­րի շրջանում ոչ կանոնագրքային փոխհարաբերու­թյուն­ների դր­սևորման և բռնության կի­րառ­ման դեպքե­րը, դրանց առաջացման սո­­­ցիալ-հոգե­բա­նական խնդիր­ները, նախապայ­մաններն ու նա­­խադրյալ­ները, արտահայտման ձևերը: Ելույթ ունեցող­ներն անդրադար­ձել են նաև զինծառայողների բարոյական դաստիարակու­թյան հիմնա­հար­ցերին, ոչ կանոնագրքային փոխհարաբերությունների կանխա­ր­­գելման ուղիներին, ինչպես նաև կար­­գազան­ցու­թյան հակում ունեցող զինծառայող­ների հետ տարվող աշխատանք­ների արդյունավետու­թյան բարձ­րաց­ման հարցե­րին:

Ամփոփելով կոնֆերանսի արդ­յունք­ները՝ ՀՀ ԶՈՒ ԱՀՏԱ վարչության պետն ընդգծել է անձնակազմի հետ տարվող աշխա­տանք­­ների որակի և արդյունավետության էական բարձրաց­ման առաջ­նա­հերթության պա­հանջ­ը, տվել կոնկրետ հանձնարարա­կան­ներ:

Խորագիր՝ Նորություններ


13/05/2019