Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ՍՏՈՒԳՎԵԼ ԵՆ ԴԻՐՔԵՐՈՒՄ ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸՍՏՈՒԳՎԵԼ ԵՆ ԴԻՐՔԵՐՈՒՄ ՀԵՐԹԱՊԱ¬ՀՈՒ¬ԹՅԱՆ ԻՐԱ¬ԿԱ¬ՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի կողմից զո­րա­մա­սերի մարտական հերթապահության և ամեն­օրյա գործունեու­թյան վե­րահսկ­ման ժա­­մա­նա­կացույցի համաձայն՝ մար­տի 19-ից 22-ը ստուգվել են մար­­տական դիրքերում հերթապա­հու­թյան իրա­կա­նացման պայմանները, զորամասերի հրա­մանատարու­թյա­նը ցու­ցաբերվել է գործ­­նական օգնություն՝ զորքերի ծառայության և զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման կազ­մա­կերպ­ման ուղղությամբ:

Խորագիր՝ Նորություններ


26/03/2019