Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ԳՐՔԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄԳՐՔԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄՕրերս Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի գիտխորհրդի դահլիճում Լևոն Հովսեփյանի, Արծրուն Հովհաննիսյանի, Սերգեյ Մինասյանի համահեղինակությամբ հրատարակված «Տարածաշրջանի ռազմական տեղեկագրքի» մասնագիտական քննարկումն  էր:

Տեղեկագիրքը տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ և նախատեսված է տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների, զինվորականների, քաղաքագետների և վերլուծաբանների համար:

Գրքում ներկայացված են Հայաստանի հարևան երկրների` Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտպանական համակարգերը, զինված ուժերը, անվտանգության մարմիններն ու ռազմական հնարավորությունները, մանրամասն դիտարկվում են այդ երկրների պաշտպանական ոլորտի նորմատիվ-իրավական, ինստիտուցիոնալ ու կառուցվածքային բաղադրիչներն ու առանձնահատկությունները, պաշտպանական համակարգի սահմանադրա-իրավական նորմերը, զինված ուժերի կառուցվածքը, զորատեսակներն ու սպառազինությունը, ռազմաուսումնական համակարգը և այլն:

«Մինչ օրս չկար համալիր, ամբողջական աշխատանք, որում ներկայացված լինեին մեր տարածաշրջանի երկրների պաշտպանական համակարգերը, ռազմական հնարավորություններն ու ռեսուրսները: Եվ ահա, հնարավորինս պարզ ու համապարփակ, տեղեկագրային սկզբունքով փորձել ենք ներկայացնել»,- նշում է թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը:

Տեղեկագրքում վերլուծվել են հատկապես Ադրբեջանի ռազմականացման, սպառազինման միտումները: Ընդհանրացնելով Ադրբեջանի զինված ուժերի որակական ցուցանիշների վերաբերյալ դիտարկումները` մատնանշվել են նաև ուժեղ և թույլ կողմերը:

ԳՐՔԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄՎազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի պետի ուսումնական գծով տեղակալ, գնդապետ Խ. Խաչատրյանի դիտարկմամբ` գիրքը հնարավորություն է տալիս առավել իրազեկված լինելու և որոշակի պատկերացում կազմելու հարևան երկրների ռազմական ներուժի, հնարավորությունների մասին: Գնդապետը նաև ողջունելի է համարում այն փաստը, որ այսօրինակ գրքի մասնագիտական քննարկումը տեղի է ունենում հենց ռազմական մայր բուհում, և այն ապագա սպաների համար կդառնա սեղանի գիրք, օժանդակ ձեռնարկ ուսուցման գործընթացում:

Քննարկման ընթացքում ներկաները նշեցին գրքի վերաբերյալ իրենց դիտարկումներն ու նկատառումները:

Հեղինակներն էլ տեղեկացրին, որ հետագայում տեղեկագիրքն ավելի ծավալուն, առավել ամբողջական ձևաչափով կտպագրվի:

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

Խորագիր՝ #47 (1167) 30.11.2016 - 06.12.2016, Ռազմական


30/11/2016