Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ԱՄԵՆԱԳԵՂԵՑԻԿ ԱՐԱՐՔԸ ՆԵՐԵԼՆ ԷԱյն ժամանակ Պետրոսը մոտեցավ Հիսուսին և հարցրեց.

– Տե՛ր, եթե եղբայրս մեղանչի իմ դեմ, քանի՞ անգամ պետք է ներեմ նրան. մինչեւ յո՞թ անգամ։

Հիսուս պատասխանեց.

– Ոչ թե յոթ անգամ, այլ յոթանասուն անգամ յոթ։

Մատթեոս 18։21-22

Խորագիր՝ #36 (1054) 18.09.2014 – 24.09.2014, Ազգային բանակ


18/09/2014