Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԸՍկիզբը՝ նախորդ համարներում

6.1. Վտանգի նախազգուշացման միջոցներ

Ազդանշանային գույները, անվտանգության նշանները, ձայնային և լուսային ազդանշանները ծառայում են հետեւյալ նպատակներին՝ թույլատրելու կարգագրերի հնարավոր վտանգի մասին նախազգուշացնելու, անմիջական վտանգի վրա մարդկանց ուշադրությունը բևեռելու, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար: Մշակված են տեսանելի տեղեկատվության պայմանական նշաններ:

Սահմանված են 4 ազդանշանային գույներ` կարմիր, դեղին, կանաչ, կապույտ:

Կարմիր գույնն օգտագործվում է վտանգի նախազգուշացման համար, երբ պահանջվում է անհապաղ արձագանք. «Արգելված է», «Կանգ առ», «Ակնառու վտանգ» և այլն:

Դեղին գույնը կարմիրի չափ ազդեցիկ չէ: Նրանից օգտվում են, երբ պետք է զգուշացնել հնարավոր վտանգի մասին. «Ուշադրություն», «Վտանգի մասին նախազգուշացում» և այլն:

Կանաչ գույնն օգտագործվում է որպես անվտանգության ազդանշան. «Թույլատրվում է», «Ճանապարհն ազատ է» և այլն:

Կապույտ գույնը հիմնականում օգտագործվում է ցուցումներ տվող նշաններում` որպես «Արտադրական տեղեկատվություն»:

Գունային ազդանշանների հակադրությունը շեշտելու նպատակով, ինչպես նաև բացատրական գրառումների և պայմանական նշանների կատարման համար նախատեսված են գույների հետևյալ համակցությունները. կարմիրը` սպիտակ ֆոնի վրա, կանաչը` կապույտ ֆոնի վրա, սևը` դեղին և սպիտակ ֆոների վրա:

Կարմիր ազդանշանային գույնով նշվում են`

վթարային անջատման կոճակները և բազրիքները, դյուրավառ և պայթյունավտանգ նյութերով տարաները,

սարքավորումների հոսանքատար տարրերով պահարանների ներսի մակերեսը,

հրդեհամարման սարքերը և միջոցները,

տեխնոլոգիական գործընթացների խախտման մասին ահազանգող լամպերը:

Դեղին ազդանշանային գույնով նշվում են`

շինարարական կոնստրուկցիաների վտանգ ներկայացնող տարրերը,

արտադրական սարքավորումների` բաց կամ պտտվող, տեղաշարժվող տարրերը,

սահմանազատող տարրերի եզրագծերը,

վերանորոգման և մոնտաժային հարթակների բազրիքները:

Կապույտ ազդանշանային գույնով նշվում են`

արտադրատեխնիկական տարրերի տեղեկատվության, ցուցչային նշանները:

Կապույտ գույնով ներկում են արտադրական սարքավորումների որոշակի տարրեր, օրինակ, բարձր ճնշման տակ գտնվող օդի խողովակաշարերը:

6.2. Անվտանգության նշաններ

Սահմանվում են անվտանգության կանոնների հետևյալ խմբերը`

արգելող,

նախազգուշացնող,

կարգադրող,

նշացուցիչ:

Ամեն խմբի համար նշանի չափսերը և լրացուցիչ ցուցանակները տեղադրվում են մինչև դիտորդը եղած հեռավորությունից կախված: Գրառումներ կամ նշումներ արված, լրացուցիչ ցուցանակները նախատեսված են ուշադրությունն ավելի բևեռելու նշանների պահանջներին և կարող են տեղադրվել նշանի տակ` հորիզոնական, կամ նրանից աջ` ուղղահայաց դիրքով: Չափորոշիչներում բերվում են նշանների ձևերը և նկարագրերը:

Արգելող նշաններ. կարմիր շրջանակ, սպիտակ եզրագծով և մեջը սպիտակ դաշտով, որի վրա կատարվում է սիմվոլիկ պատկերը: Սպիտակ դաշտով անցնում է շեղ կարմիր գիծ:

Թույլատրվում է արգելող նշանների օգտագործումը` բացատրական գրառումներով:

Նախազգուշացնող նշաններ. դեղին գույնի հավասարակողմ եռանկյունի, կլորացված անկյուններով, գագաթով դեպի վեր: Եռանկյունին ունի սև եզրագիծ: Ընդհանուր առմամբ սիմվոլիկ նշաններ արվում են սև գույնով, իսկ ճառագայթային վտանգի և էլեկտրական լարման դեպքում` կարմիր գույնով: Այդ նշանները նախազգուշացնում են պայթյունի, բռնկման, թունավոր նյութերի ներգործության, բարձր ջերմաստիճանի, բարձր լարումների և այլ վտանգների առկայության մասին:

Կարգադրող նշաններ. կանաչ գույնի քառակուսու մեջ սպիտակ դաշտ` սպիտակ եզրագծերով: Սիմվոլիկ նշանները և բացատրական գրառումները կատարվում են սև գույնով, իսկ հրդեհային անվտանգության նշանի վրա` կարմիր գույնով: Դրանք թույլատրում են գործողություններ միայն անվտանգության որոշակի պայմաններ պահպանելու դեպքում, օրինակ՝ անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործման դեպքում կամ որոշակի վայրերում:

Ցուցադրող նշաններ. կապույտ գույնի ուղղանկյուն, մեջը սև գույնի սիմվոլիկ նշաններով կամ բացատրական գրառումներով սպիտակ քառակուսի: Բուժօգնության կետերի, հրդեհային անվտանգության նշանների կամ գրառումների համար պայմանանշաններն արվում են կարմիր գույնով: Այդ նշանները ցույց են տալիս օբյեկտի գտնվելու վայրը, վթարային ելքերը, փրկարարական միջոցների պլանավորման վայրերը, հրդեհային ջրածորակները, ծխելու վայրերը և այլն: Այդ նշանները հիմնականում տեղադրվում են ցուցանակի հետ, որի վրա սլաքով նշում են ուղղությունը կամ բացատրական գրառումը: Չափորոշիչներում բերված են նշանների կատարման և օգտագործման պահանջները: Ազդանշանային գույների ներկերը կարելի է ստանալ փոշի պոլիմերային ներկերի, պլաստմասսաների և այլ նյութերի օգնությամբ: Նշանները կարող են լինել հարթ և ծավալային: Այդ դեպքում սիմվոլները պետք է նշվեն նշանի մեկ կամ երկու երեսների վրա: Բերված են պահանջներ նշանների լուսավորության և դրանց ներկման վերաբերյալ: Պետք է հաշվի առնել, որ նշանները չեն փոխարինում տարբեր կանոններով նախատեսված անվտանգության տեխնիկական միջոցներին::

Նախազգուշացման միջոցների շարքին են դասվում նաև ազդանշանային սահմանազատումները (ցանկապատերը), ձայնային և լուսային ազդանշանները: Ազդանշանային սահմանազատող միջոցները լինում են ճոպանից (կամ այլ ժապավենային տեսքով), որոնք հաշվարկված չեն մեծ ծանրաբեռնվածությունների համար և ամրացվում են հենակներից, ծառերից, շենքերի, շինությունների կայուն կառուցվածքներից և այլն: Դրանց վրա կախվում են անվտանգության նշաններ` սև եզրագծով դեղին հավասարակողմ եռանկյունու տեսքով, որի կողմերի երկարությունը 100 մմ-ից ոչ ավելի է: Նշանների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 6 մ:

Ազդանշանային սահմանազատման միջոցների բացակայության դեպքում, դրանք կարելի է պատրաստել ձեռքի տակ եղած միջոցներով, ինչը մարդկանց կզգուշացնի վտանգի մասին:

Ձայնային և լուսային միջոցներով ազդանշաններ.

«Պահանջվում է օգնություն». մեկ րոպեի ընթացքում տրվում է երեք հավասարաչափ նշան, մեկ րոպե ընդմիջումից հետո նորից է կրկնվում և այսպես շարունակ,

«Օգնությունը գալիս է». (նույնն ինչ նախորդում):

Սուլիչով և ձեռքի լուսավորիչով տրվող ազդանշաններ.

«Տագնապ». կարճ ազդանշաններ 3 րոպե տևողությամբ,

«Տագնապի ավարտ». երեք կարճ ազդանշան, մի փոքր դադարից հետո նորից և այսպես շարունակ,

«Անհրաժեշտ են ուժեր». որոնողափրկարարական աշխատանքների ժամանակ այդ ազդանշանը նույնն է, ինչ «Տագնապ» ազդանշանը, բայց այն տալիս են մինչ պատասխան ստանալը,

«Այո». 2 երկար ազդանշան, մի փոքր դադարից հետո նույնը և այսպես շարունակ,

«Ոչ». 2 կարճ ազդանշան, մի փոքր դադարից հետո նույնը և այսպես շարունակ,

«Գտնվելու վայրի մասին». շարունակական, դադարներով ազդանշան:

Ձայնային ազդանշաններ.

«Տագնապ». փոփոխվող տոնայնությամբ` 1 րոպե շարունակ,

«Տագնապի ավարտ». անփոփոխ տոնայնությամբ` 1 րոպե շարունակ,

«Գտնվելու վայրի մասին». անփոփոխ տոնայնությամբ` անժամկետ ազդանշան:

Զանգակով տրվող ազդանշաններ.

«Տագնապ». արագ անդադար հարվածներ` մեկ րոպե տևողությամբ,

«Տագնապի ավարտ». երեք արագ կարճ հարված, մեկ րոպե դադարից հետո կրկնվում է և այդպես շարունակ` 1 րոպե տևողությամբ,

«Գտնվելու վայրի մասին». երկարատև ազդանշան դանդաղ հարվածների ձևով:

Հրթիռներով տրվող ազդանշաններ.

«Անհրաժեշտ է օգնություն». աղետի ազդանշանը չպետք է կախված լինի հրթիռի գույնից:

Ցանկացած հրթիռ, եթե հայտնի չէ կրակելու նպատակը, պետք է դիտվի որպես աղետի ազդանշան,

«Օգնությունը հասնում է». սպիտակ և կարմիր հրթիռներ` նշված հերթականությամբ,

«Տագնապի ավարտ». կանաչ հրթիռ,

«Անհրաժեշտ են ուժեր». կարմիր հրթիռ,

«Գտնվելու վայրի մասին». սպիտակ հրթիռ:

Հրթիռն օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել նրա գույնը, որը նշվում է մետաղյա թիթեղի վրա (պարկուճի փական):

Բացի գույնից, թիթեղի վրա արվում են փոսիկներ, որոնցով կարելի է տարբերել հրթիռի գույները: Մեկ կետը` կարմիր, 2 կետը` կանաչ, 3 կետը` սպիտակ:

Թվարկված ազդանշանները համարվում են միջազգային և կարող են օգտագործվել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ` երկրի սահմաններից դուրս:

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
գնդապետ

Խորագիր՝ #41 (957) 18.10.2012 – 24.10.2012, Ռազմական


24/10/2012