Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ՊԵՏՌԵԳԻՍՏՐՆ ԻՐԱՎԱՑԻ ԷՀարց – «Լույս» ՍՊԸ -ի վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվեց «Լույս» ԲԲԸ -ն: Նոր ստեղծվող իրավաբանական անձի պետական գրանցում իրականացնելու նպատակով իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնին են ներկայացնում հիմնադիրների լիազորված անձի դիմումը, կանոնադրության երկու օրինակ և բաժանիչ հաշվեկշիռը: Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումը գտնելով, որ օրենքով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը չեն ներկայացվել, պետական գրանցումը մերժել է: Պետռեգիստրը ճի՞շտ է վարվել, թե՞ ոչ:

Պատասխան – Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանման կողմից «Լույս» ԲԲԸ-ի պետական գրանցումը մերժելու մասին որոշումը հիմնավոր է: Պետական գրանցման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել օրենքով սահմանված հետևյալ փաստաթղթերը`

1. հիմնադիրների ընդհանուր ժողովի որոշումը,

2. կանոնադրությունը,

3. փոխանցման ակտը (ԲԲԸ-ին անցնող գույքի, պարտատերերին և պարտապաններին վերաբերող բոլոր պարտավորությունների իրավահաջորդության մասին, ներառյալ վիճարկվող պարտավորությունները):

Խորագիր՝ #14 (930) 12.04.2012 – 18.04.2012, Սոցիալ-իրավական


18/04/2012