Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻՀարց – Ես գործատուի հետ կնքել եմ ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր: Խնդրում եմ պարզաբանել, թե աշխատանքային օրենսդրությամբ ի՞նչ ժամկետով է կնքվում ժամանակավոր պայմանագիրը, և գործատուն իրավունք ունի՞ մինչև ժամկետի լրանալը լուծարել պայմանագիրը:

Պատասխան – Ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիրը մինչև 2 ամիս ժամկետով կնքվող աշխատանքային պայմանագիրն է: Աշխատողը կամ գործատուն իրավունք ունեն լուծարելու ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը` այդ մասին առնվազն երեք օր առաջ գրավոր ծանուցելով միմյանց: Ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագրի լուծարման դեպքում աշխատողին արձակման նպաստ չի տրվում:

Խորագիր՝ #14 (930) 12.04.2012 – 18.04.2012, Սոցիալ-իրավական


18/04/2012