Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ԱՄՈՒՍՆՈՒՆԸ ՉԷՀարց – Ամուսնության ընթացքում վաճառել ենք մինչև ամուսնությունը ինձ պատկանած բնակարանը և ստացած գումարով գնել ենք ավտոմեքենա: Համարվու՞մ է, արդյոք, այդ ավտոմեքենան մեր համատեղ սեփականությունը, և արդյո՞ք այդ ավտոմեքենայի սեփականատեր է նաև ամուսինս:

Պատասխան – Ավտոմեքենան ձեռք է բերվել մինչև ամուսնությունը Ձեզ պատկանած գույքի վաճառքից ստացված գումարով, հետևաբար ավտոմեքենայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը պատկանում է միայն Ձեզ, և ավտոմեքենան Ձեր և Ձեր ամուսնու համատեղ սեփականության կազմի մեջ չի մտնում:

Խորագիր՝ #10 (926) 15.03.2012 – 21.03.2012, Սոցիալ-իրավական


21/03/2012